kawa i książka (fot.freeimages.comkawa i książka (fot.freeimages.com

Struktura dzieła literackiego

Wszystko, co tworzysz zwykle robisz wedle jakiegoś schematu, czy zasady, w pewien sposób organizujesz swoją pracę. Tak samo robi autor tworząc dzieło literackie. Zmuszony jest on do usystematyzowania tego, co chce przekazać, aby jego słowa były zrozumiałe dla czytelnika. Dlatego też w tej lekcji skupisz się na tym temacie.

Czym jest struktura dzieła literackiego? Jest to zapewne kluczowy termin w teorii literatury. Są to wszelakie relacje, jakie występują pomiędzy wszystkimi elementami utworu. Charakteryzuje się ona hierarchicznością, zmiennością i dynamicznością. Bez jej istnienia nie byłoby dzieła literackiego. Żyłoby ono tylko w wyobraźni autora. A tak, uporządkowana konstrukcja może dotrzeć do odbiorcy, na przykład do Ciebie. Zatem jakie elementy składają się na tę kompozycję?

stara książka(fot.freeimges.com)ŚWIAT PRZEDSTAWIONY

Jest to świat, jaki został przedstawiony przez autora w dziele literackim. Można określić go jako swego rodzaju świat wewnętrzny specyficzny dla danego utworu. Występuje on w każdym utworze, bez względu na jego gatunek. Różna jest jednak jego rola. Czasem jest najważniejszy, a w innych przypadkach jest mniej istotny, może zatem pełnić funkcję nadrzędną lub podrzędną. Składają się na niego:

 • czas utworu: może być dokładnie wskazany, może także być nieokreślony.
 • miejsce akcji: może być nieokreślony lub określony bardziej czy mniej szczegółowo. Czasem jest to miejsce rzeczywiste, które wręcz możemy odnaleźć na mapie, może być to także kraina stworzona przez wyobraźnię twórcy.
 • przedmioty: są to swoiste rekwizyty, które występują w utworze i niosą pewne treści, często mają znaczenie symboliczne.
 • wydarzenia: wszystkie sytuacje, w których uczestniczą bohaterowie.

TEMAT UTWORU

To najważniejszy element świata przedstawionego, który wskazuje na to o czym jest konkretny utwór. Stanowi go zbiór wszystkich wykorzystanych motywów.

POSTAĆ LITERACKA

Jest to bohater występujący w utworze. Postacią literacką są wszystkie osoby, prawdziwe lub fikcyjne, których losy opisane są w danej historii. Postacią może być także zwierzę, przedmiot, idea, często są one upersonifikowane. Istnieje kilka rodzajów postaci literackich, na przykład:

 • główny bohater,
 • bohater drugoplanowy,
 • bohater epizodyczny,
 • postać aktywna,
 • postać pasywna,
 • postać statyczna,
 • postać dynamiczna,
 • bohater pozytywny,
 • bohater negatywny.

FABUŁA

Jest to układ zdarzeń, które mają miejsce w utworze literackim. Istnieje klasyfikacja fabuł, która wyróżnia jej następujące typy: jednowątkowa (gdy fabuła opiera się na jednym wątku), wielowątkowa (istnieje wiele, tak samo ważnych wątków), hierarchiczna, równorzędna, linearna, przeplatana, jednostopniowa, szufladkowa i szkatułkowa.

czytanie książki (fot.freeimages.com)AKCJA

To ciąg zdarzeń w utworze połączonych związkiem przyczynowo- skutkowym. Powstaje w wyniku nagromadzenia zdarzeń. Akcja również posiada specyficzną strukturę, jej główne elementy to: zawiązanie akcji, rozwinięcie i rozwiązanie, fakultatywnie także przedakcja i poakcja.

WĄTEK

Stanowi go ciąg zdarzeń skoncentrowanych wokół pewnej postaci literackiej bądź problemu poruszanego w utworze. Każdy nowy wątek jest tworzony przez autora, gdy zaczyna on zajmować się innym tematem. Wyróżniamy następujące rodzaj wątków:

 • wątek główny: dotyczy głównego bohatera i związanych z nim wydarzeń.
 • wątek poboczny: to zdarzenia, które obejmują postacie drugoplanowe.
 • wątek epizodyczny: ciąg zdarzeń umieszczonych niejako na marginesie fabuły.

MOTYW

Jest to powtarzający się w wielu utworach element: przedmiot, cecha postaci, zdarzenie, sytuacja, przeżycie lub wydarzenie. Najważniejsze typy motywów to: motyw statyczny, dynamiczny i obiegowy. Najczęściej w literaturze występuje motyw: podróży, miłości, śmierci, miasta, rodziny, walki o wolności, patriotyzmu.

PODMIOT LITERACKI

Nie można utożsamiać go z autorem, choć wypowiada się on niejako w jego imieniu. Jest to osoba fikcyjna, która zajmuje nadrzędną pozycję wobec świata przedstawionego, który dzięki niej może się rozwijać. To z jego perspektywy poznajemy opisywane historie i wydarzenia. Podmiot literacki integruje i scala całe dzieło.

okulary i książka(fot.freeimages.com)KOMPOZYCJA

Jest to styl, układ w jakim został ułożony i usystematyzowany świat przedstawiony. Każdy utwór musi posiadać swoją kompozycję, która porządkuje wszystkie motywy, wątki i wydarzenia w nim występujące. Dzięki temu tworzy się pewna hierarchia, a konkretna książka lub wiersz stają się czytelny dla odbiorcy. Wyróżniamy przede wszystkim kompozycję otwartą i zamkniętą.

STYLISTYKA DZIEŁA

Jest to styl w jakim został napisany utwór. Często jest on charakterystyczny dla konkretnego autora i podobny w wielu jego dziełach. Składają się na niego: środki stylistyczne, jakich użył twórca, sposób kształtowania języka, operowanie składnią, odpowiedni dobór słów i zasady łączenia pewnych części w jedną całość.

PODSUMOWANIE

Elementy te stanowią najważniejsze składniki struktury dzieła literackiego. Od dzisiaj będziesz już mógł odszukiwać je samodzielnie w tekstach kultury, z którymi będziesz miał styczność. Na koniec zachęcam Cię do wykonania ćwiczenia, w którym należy do podanych definicji dopasować terminy, które pojawiły się w tej lekcji:

 1. Porządkuje świat przestawiony w utworze, to układ tworzący pewną hierarchię.
 2. Fikcyjny podmiot, z którego perspektywy poznajemy wydarzenia mające miejsce w utworze.
 3. Powtarzający się w utworach element, na przykład: cecha postaci, czy wydarzenie.
 4. Ciąg zdarzeń dotyczących jakieś postaci.
 5. Ciąg zdarzeń w utworze połączonych związkiem przyczynowo- skutkowym.
 6. Układ zdarzeń, które mają miejsce w utworze literackim.
 7. Zbiór motywów w danym utworze.
 8. Świat wewnętrzny w utworze.
 9. Może być główny, poboczny lub epizodyczny.
 10. Może być pozytywna, negatywna, główna, drugoplanowa, statyczna lub dynamiczna.

ODPOWIEDZI DO ĆWICZENIA:

 1. Porządkuje świat przestawiony w utworze, to układ tworzący pewną hierarchię. – kompozycja
 2. Fikcyjny podmiot, z którego perspektywy poznajemy wydarzenia mające miejsce w utworze. – podmiot literacki
 3. Powtarzający się w utworach element, na przykład: cecha postaci, czy wydarzenie. – motyw
 4. Ciąg zdarzeń dotyczących jakieś postaci. – wątek
 5. Ciąg zdarzeń w utworze połączonych związkiem przyczynowo-skutkowym. – akcja
 6. Układ zdarzeń, które mają miejsce w utworze literackim. – fabuła
 7. Zbiór motywów w danym utworze. – temat utworu
 8. Świat wewnętrzny w utworze. – świat przedstawiony
 9. Może być główny, poboczny lub epizodyczny. – wątek
 10. Może być pozytywna, negatywna, główna, drugoplanowa, statyczna lub dynamiczna. – postać literacka

K.M.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook