Biblia (fot. freeimages.com)Biblia (fot. freeimages.com)

Jakie są najważniejsze cechy Biblii?

Zapewne doskonale wiesz, że Biblia jest świętą księgą dla Żydów i chrześcijan. Jest ona także, zaraz obok mitologii greckiej i rzymskiej jedną z podstaw kultury europejskiej. Biblia jest również dziełem literackim, w którym zawiera się wiele gatunków i rodzajów. Dlatego też przede wszystkim z tego punktu widzenia powinieneś przed maturą nieco szerzej się z nią zapoznać.

Biblia nazywana jest Pismem Świętym, który dzieli się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Jako pierwszy powstał Stary Testament i liczy on sobie 46 ksiąg, natomiast Nowy Testament składa się z 27 ksiąg. Początkowo Stary Testament przekazywany był w formie ustnej, potem spisano go w trzech językach: greckim, hebrajskim i aramejskim. Nowy Testament powstał po grecku i aramejsku. W związku z tym konieczne stało się stworzenie przekładów Biblii. Najbardziej znane to: Septuaginta, Wulgata, czy Biblia królowej Zofii. Dzisiaj Biblia została już przetłumaczona na niemal wszystkie języki świata.

JAKIE GATUNKI WYSTĘPUJĄ W BIBLII?

czytanie Biblii (fot. freeimages.com)

Biblia jest bardzo różnorodnym dziełem literackim. Możemy odszukać w niej wiele gatunków literackich. Są to na przykład: pieśni, psalmy, proroctwa, hymny, listy, kazania, przypowieści, opowiadania historyczne, dialogi filozoficzne, czy zbiory praw.

To, jaki gatunek został wybrany do opisu danego tematu, zależy w dużym stopniu od rodzaju księgi, w jakiej występuje. Wyróżniamy księgi: profetyczne, dydaktyczne oraz historyczne.

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIA BIBLIA?

 • dla chrześcijan jest to Święta Księga,
 • kształtuje światopogląd oraz system wartości,
 • pełni rolę kulturotwórczą,
 • to fundament kultury europejskiej,
 • pełni funkcję sakralną, przekazuje religijne prawdy,
 • funkcja poznawcza, bowiem ukazuje historyczne wydarzenia,
 • specyficzna stylistyka Biblii pełni funkcję językową,
 • jest bogactwem motywów literackich i natchnieniem, inspiracją dla twórców,
 • pełni funkcję moralną, przekazując wzory właściwego postępowania,
 • daje odpowiedzi na egzystencjalne pytania.

CECHY STYLU BIBLIJNEGO

 1. Często spotykanym zabiegiem składniowym, jaki możemy zaobserwować jest inwersja, czyli szyk przestawny zdania.
 2. Pojawia się wiele związków frazeologicznych, które często wchodzą do języka potocznego.
 3. Stosowanie słownictwa przestarzałego, przede wszystkim archaizmów.
 4. Biblia (fot. freeimages.com)
  Dominacja słownictwa nacechowanego emocjonalnie, podniosłego.
 5. W celu przytoczenia czyichś wypowiedzi często stosuje się mowę niezależną.
 6. Używa się imiesłowowych równoważników zdań, zwłaszcza takich, gdzie imiesłów jest zakończony na -wszy lub -łszy.
 7. Zaimki dzierżawcze pojawiają się zbyt często, nawet tam gdzie ich nie potrzeba, a odbiorcę i adresata wypowiedzi można odczytać z kontekstu.
 8. Ważną cechą jest stosowanie paralelizmu składniowego.
 9. Występuje wiele spójników, łączących poszczególne części tekstu.
 10. Często dochodzi do podziału tekstu na wersety, kompozycja taka sprawia wrażenie melodyczności, rytmizacji.
 11. Pojawiają się charakterystyczne motywy, metafory, symbole i porównania.
 12. Zdania są bardzo rozbudowane i bogate w treść.
 13. Widoczne jest zastosowanie form nakazowych i rozkazujących, mających wpłynąć na odbiorcę.

ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE WYWODZĄCE SIĘ Z BIBLII, CZYLI BIBLIZMY

 • chleb powszedni- rzeczy zwykła, codzienna, nie budząca zdziwienia,
 • ciemności egipskie– całkowita, nieprzenikniona ciemność,
 • hiobowe wieści– przykre, złe i smutne wiadomości,
 • manna z nieba– niespodziewany i nieoczekiwany dar,
 • niewierny Tomasz– ktoś nieufny, sceptycznie nastawiony,
 • salomonowy wyrok– wyrok mądry, sprawiedliwy i przemyślany,
 • zakazany owoc– grzech, rzecz kusząca, bo zakazana,
 • syn marnotrawny– ktoś, kto zbłądził, ale nawrócił się,
 • odsyłać od Annasza do Kajfasza– być odsyłanym od jednej do drugiej instytucji,
 • umywać od czegoś ręce– uciekanie od odpowiedzialności,
 • Sodoma i Gomora– postępowanie bez uwzględniania zasad moralnych,
 • pocałunek Judasza– zdrada, oszustwo, wyparcie się czegoś,
 • alfa i omega– ktoś, kto świetnie zna się na wszystkim, jest autorytetem,
 • plagi egipskie– ogrom nieszczęść, które na nas spada.

PODSUMOWANIE

Jestem pewna, że dzisiejsza lekcja uświadomiła Ci jak duże znaczenie nie tylko dla religii, ale także dla literatury ma Biblia. Znajomość tych podstawowych kwestii jest koniecznością, jeśli jest się maturzystą. Zatem, abyś jak najlepiej przyswoił sobie te informacje zapraszam do obejrzenia poniższego filmiku:

K.M.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook