matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura z WOSu 2005: Arkusz na poziomie rozszerzonym

Tematy

Na poziomie rozszerzonym matury z WOS w 2005 roku uczniowie musieli wykazać się wiedzą szczegółową. Na podstawie źródeł musieli oni odpowiedzieć na pytania, które nie należały do najłatwiejszych. Wśród materiałów pomocniczych znalazły się fragmenty tekstów, wykresy oraz rysunek. Zagadnienia, jakie pojawiły się w arkuszu, dotyczyły m.in. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, procesów legislacyjnych oraz opinii publicznej. Ostatnie zadanie polegało na stworzeniu tekstu własnego. Do wyboru były dwa tematy. W pierwszym maturzyści musieli przedstawić i ocenić politykę władz polskich wobec mniejszości narodowych i etnicznych w latach 1945-1989. Drugi wymagał od nich charakteryzacji stosunku Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych oraz podania czynników, które na niego wpłynęły.

 

Zdawalność

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do matury z WOS na poziomie rozszerzonym przystąpiło 50 proc. uczniów. Egzamin zaliczyła ponad połowa.

 

Opinie

Według uczniów tematyka arkusza rozszerzonego matury z WOS w 2005 roku była luźna i odwoływała się do wiedzy ogólnej. Podane źródła pomagały rozwiązać te trudniejsze pytania. Młodzi ludzie zgodnie stwierdzili, że maturę dało się zaliczyć. Ostatnie polecenie, które polegało na napisaniu własnego tekstu, pozwalało zdobyć większą ilość punktów. Przydatna była tutaj znajomość podstawowych zagadnień związanych ze społeczeństwem.

 

Arkusz do pobrania:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2005/wos_a2.pdf

 

Arkusz odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_odp_2005/model_wos_a2.pdf

 

Katarzyna Kujawa

Źródło: CKE

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook