książki Słowacki (fot. freeimages.com)książki Słowacki (fot. freeimages.com)

Juliusz Słowacki – sprawdź twórczość, dzieła i cechy poezji!

Przygotowania do matury trwają w najlepsze. Na początku chciałam zapytać jak Ci idzie? Mam nadzieję, że wiele kwestii już powtórzyłeś i jesteś coraz lepiej przygotowany.

Dzisiaj idę Ci z pomocą i razem powtórzymy pewne ważne informacje dotyczące postaci Juliusza Słowackiego. Doskonale wiesz, że jest to autor ?Kordiana?, czyli jednej z lektur, którą powinieneś przeczytać, jednak dzisiaj nie będziemy mówić o nim w tym kontekście. Bowiem w tej lekcji skupimy się na poetyckiej twórczości Słowackiego, poznasz najbardziej reprezentatywne i charakterystyczne cechy jego wierszy.

Jednak najpierw zaczniemy od krótkiej powtórki dotyczącej biografii tego artysty.

Kim był Słowacki?

Juliusz Słowacki dał się poznać, jako polski poeta i dramaturg. Swoje dzieła tworzył w epoce romantyzmu, dlatego też zaraz obok Adama Mickiewicza, z którym toczył ciągłe spory określany jest, jako czołowy reprezentant tej epoki literackiej. Słowacki urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu, natomiast zmarł 3 kwietnia 1849 roku w Paryżu. Dopiero po pewnym czasie jego prochy przeniesiono do Polski i złożono w krypcie na Wawelu. Napisał on wiele utworów, przede wszystkim wierszy, ale także dramatów, poematów i powieści poetyckich.

Jego dzieła tłumaczone były na kilkanaście języków. Mimo tego, że napisał tak wiele początkowo nie zdobył on popularności, mimo że miał tak niezwykły talent. Nie wszyscy potrafili docenić jego niezwykłość i swego rodzaju wizjonerskość. Tak naprawdę dopiero po śmierci został doceniony. Uznano go wtedy za czołowego twórcę dramatu narodowego oraz za jednego z Narodowych Wieszczów, zaraz obok Mickiewicza i Krasińskiego.

książki (fot. freeimages.com)
Jakie dzieła stworzył?

Wiersze: ?Grób Agamemnona?, ? Smutno mi, Boże??, ?Testament mój?, ?Do matki?, ?Oda do wolności?, ?Pośród niesnasków Pan Bóg uderza?.
Dramaty: ?Kordian?, ?Balladyna?, ?Fantazy?, ?Ksiądz Marek?, ?Książe niezłomny?.
Poematy: ?Beniowski. Poema?, ?Genzeis z Ducha?, ?Godzina myśli?, ?Ojciec zadżumionych?.
Powieści poetyckie: ?Jan Bielecki?, ?Żmija?, ?Lambro?.

Jakie są cechy jego poezji?

 • Mimo, że poeta ten żył tylko 40 lat stworzył wiele wspaniałych dzieł, a jego twórczość była bardzo ciekawa i różnorodna.
 • Jego literacka twórczość była bardzo bogata tematycznie, poruszał on wiele wątków, pisał na różne tematy. Dlatego też w związku z tym, jego twórczość można podzielić na cztery okresy.
 • Słowacki na kolejnych etapach swojej działalności czerpał z dorobku innych twórców. Wzorował się chociażby na osobach takich jak: Wolter, Bacon, Kartezjusz, Spinoza czy Machiavelli.
 • W związku z literackim wykształceniem jego rodziców, Słowacki wiele wyniósł z rodzinnego domu. Dlatego też duży wpływ miała na niego literatura klasycystów, którą szczególnie upodobali sobie jego rodzice.
 • korytarz w bibliotece (fot. freeimages.com)
  W początkowym okresie swojej twórczości korzystał z poglądów charakterystycznych dla deizmu, cynizmu i sceptycyzmu.
 • Praktycznie przez cały okres swej twórczości toczył polemikę z innym twórcą epoki romantyzmu, czyli z Adamem Mickiewiczem.
 • Na jego twórczości w późniejszym czasie wzorował się chociażby K. K. Baczyński, W. Broniewski, J. Przyboś, czy E. Bryll.
 • Słowackiego można uznać za swego rodzaju nowatora. Jego poezja była bardzo różnorodna i bogata w wiele środków wyrazu.
 • Ten przedstawiciel romantyzmu był także autorem dramatów, w których stosował konwencje- symboliczne, historyczne, mistyczne, legendarne i baśniowe.
 • Stał się twórcą tak zwanej filozofii genezyjskiej. Ta koncepcja widoczna była przede wszystkim w dwóch jego poematach: ?Genezis z Ducha? i ?Król- Duch?. Wskazywała ona że byt jest podzielony na warstwę materialną i duchową. Jej zastosowanie pozwalało na rozważenie roli, jaką odgrywa zarówno naród jak i pojedyncza jednostka w historii. Ta filozofia gloryfikuje indywidualizm, heroizm, cierpienie, ofiarę i destrukcję.
 • W jego utworach widzimy motywy astralne, biblijne, mistyczne, widoczny jest także charakterystyczny dla romantyzmu sentymentalizm, gotycyzm i orientalizm.
 • Podróż na Wschód, którą odbył sprawiła, że w jego utworach widoczny jest także motyw wędrówki i tułaczki. Bohaterem wierszy o takiej tematyce jest pielgrzym, wieczny tułacz, który znajduje się z dala od rodzinnego domu, tęskniący za utraconą ojczyzną. Jego podróż jest pełna refleksji i zadumy.
 • Żywe zainteresowanie Słowackiego historią, szczególnie Powstaniem Listopadowym miało swój wyraz w jego twórczości. Bowiem nie raz podejmował on taką tematykę, zagrzewając przy tym do walki i wolności. Przykładem mogą być utwory takie jak: ?Oda do wolności?, czy ?Kulig?.

PODSUMOWANIE

Mam nadzieję, że ta lekcja nieco przybliżyła Ci postać tak ważnego twórcy polskiej literatury, jakim był Juliusz Słowacki. Na zakończenie posłuchaj jednego z najbardziej znanych jego wierszy:

K.M.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook