cechy twórczości (fot. freeimages.com)cechy twórczości (fot. freeimages.com)

Charakterystyka stylu W. Szekspira

Czas na kolejną lekcję. Mam nadzieje, że wszystkie Twoje maturalne przygotowania mają się dobrze :)  Teraz wspólnie powtórzymy pewne dość ważne zagadnienie.

Zwrócimy uwagę na najbardziej istotne elementy charakterystyczne dla twórczości na pewno doskonale znanego Ci autora- Williama Szekspira. W tej lekcji przypomnisz sobie, kim był ten człowiek, jakie dzieła napisał oraz jakie cechy twórczości można z nim kojarzyć. A więc zapraszam do nauki! Tradycyjnie zaczniemy od ogólnego zarysowania tej postaci, czasów, w jakich żył i najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w jego życiu.

stare książki (fot. freeimages.com)
krótka biografia

William Shakespeare (można posługiwać się także spolszczoną wersją jego nazwiska – Szekspir) żył w latach 1564- 1616. Dał się poznać, jako poeta, dramaturg i aktor pochodzący z Anglii. Tam był najbardziej rozpoznawalny, określany jest, jako jeden z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej, jednak jego sława objęła niemal cały świat.

Jest autorem sonetów, kronik, komedii, tragedii, a także wierszy i poematów. Znany jest także z tego, że był reformatorem teatru.

Jego kunszt i wielkość były impulsem dla innych twórców, dla których stał się inspiracją. W Polsce nawiązywali do niego na przykład: J. Słowacki, A. Mickiewicz, S. Wyspiański czy W. Gombrowicz. Był także inspiracją do reżyserów, którzy na podstawie jego dzieł stworzyli wiele filmów.

Jakie dzieła stworzył?

 • Komedie: „Poskromienie złośnicy”, „Sen nocy letniej”, „Wiele hałasu o nic”, „Stracone zachody miłości”, „Wszystko dobre, co się dobrze kończy”, „Dwaj panowie z Werony”, „Opowieść zimowa”.
 • Tragedie: „Romeo i Julia”, „Juliusz Cezar”, „Hamlet”, „Otello”, „Makbet”, „Król Lear”.
 • Wiersze i poematy: „Sonety”, „Skarga zakochanej”, „Wenus i Adonis”.
 • Kroniki: „Król Jan”, „Ryszard III”, „Henryk V”.

Co charakteryzuje jego styl?

 1. Szekspir okazał się wybitnym twórcą, a jego dzieła po dziś dzień czytane są na całym świecie. Jego twórczość doczekała się nawet tego, że specyficzny styl, w którym tworzył ten autor nazwać możemy stylem szekspirowskim, a szczególnie charakterystyczne są dramaty, które napisał.
 2. Jego dzieła miały wpływ nie tylko na literaturę, ale także na teatr. Szekspir doprowadził do rozwoju teatru, zwanego elżbietańskim. A jego dzieła nie raz były wystawiane na deskach teatrów.
 3. książki (fot. freeimages.com)
  W swoich dziełach Szekspir czerpał z przeszłości, widoczne są częste odwołania historyczne, część opisywanych przez niego wydarzeń miała miejsce naprawdę.
 4. Akcja jego utworów dzieje się w wielu miejscach. Wskazuje to na oderwanie się od klasycznej zasady jedności czasu, miejsca i akcji.
 5. Akcja jest wielowątkowa.
 6. Autor zrywa z tradycyjną zasadą decorum. Przejawia się to przede wszystkim w używaniu języka wzniosłego, podniosłego obok zwrotów potocznych i komicznych. Także nastrój ukazywanych scen jest zmienny, bowiem po scenie smutnej może pojawić się śmieszne zdarzenie. W tych samych scenach, obok siebie mogą występować bohaterowie, którzy są wysoko urodzeni, jak i ci niskiego pochodzenia.
 7. Zmienia się także sposób przedstawiania różnych wydarzeń i scen. Akcja jest bardzo dynamiczna, szybko się zmienia, pełno w niej niespodziewanych zwrotów. Pojawiają się nawet sceny ukazujące różne pojedynki, często bohaterowie umierają na scenie. Dotychczas takie sceny odbywały się poza sceną, tak, aby widzowie ich nie widzieli.
 8. Zmianie ulega także kreacja bohatera. Wprowadza się zindywidualizowane typy postaci. Posiadają oni specyficzny tylko dla siebie język, odpowiadający ich charakterowi. Bohater ulega metamorfozom w trakcie trwania utworu.
 9. Nowością było także wprowadzenie scen zbiorowych. Nie ma także chóru. Można stwierdzić, że jego rolę przejęły pojawiające się nadprzyrodzone siły i elementy fantastyczne. Wskazuje to na złamanie dotychczas obowiązującej zasady mimesis.
 10. Szekspir odszedł także od typowej dla tragedii kompozycji utworu.
 11. Utwór niesie za sobą moralne przesłanie.

PODSUMOWANIE

Ta lekcja to kolejny krok w Twoich przygotowaniach do matury z polskiego. Mam nadzieję, że omówione wyżej zagadnienie było dla Ciebie jasne i zrozumiałe. Jestem pewna, że od dzisiaj będziesz potrafił powiedzieć kilka słów o Szekspirze, a co ważniejsze będziesz umiał wskazać to, co najbardziej charakterystyczne w jego twórczości.

Dla utrwalenia obejrzyj jeszcze poniższy filmik:

K.M.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook