Matura 2013, WOS (Fot.Ala z, Wikipedia.pl)

Matura 2013 – WOS podstawowy – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z Wiedzy o Społeczeństwie, to jeden z najczęściej wybieranych egzaminów  dodatkowych na maturze.

Tematy

Na poziomie podstawowym maturzyści musieli zmierzyć się z 32 zadaniami. Były to zadania Prawda/Fałsz, podpisywanie fotografii, analiza map, tekstów źródłowych i tabel.

Uczniowie zmierzyli się także z wypowiedzią pisemną. Temat przedstawiał się następująco:

 1. Scharakteryzuj problem wolontariatu w Polsce: organizacje działające na jego zasadach, skutki jakie przynosi aktywność w jego ramach, oraz stopień zainteresowania taką formą pracy na rzecz innych. Zaproponuj działania samorządu oraz władz państwowych mogące wzmocnić ten rodzaj aktywności. Odwołaj się do materiałów źródłowych z zadań 27-31.

W pozostałych zadaniach należało m.in:

 • wymienić trzy konstytucyjne zasady prawa wyborczego wspólne w Rzeczpospolitej Polskiej dla wyborów: do Sejmu RP, do Senatu RP oraz na urząd Prezydenta RP,
 • dopisać do każdego fragmentu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej nazwę właściwej funkcji Sejmu RP,
 • wyjaśnić pojęcie immunitetu parlamentarnego oraz podać po jednym argumencie „za” i „przeciw” tej instytucji,
 • podkreślić dwa konstytucyjne uprawnienia Prezydenta RP,
 • uzupełnić tekst dotyczący organów samorządu województwa,
 • uzupełnić schemat organizacji sądownictwa i procedur procesowych w RP, wpisując w wyznaczone miejsca nazwy właściwych sądów,
 • podkreślić dwie nazwy aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej,
 • uzupełnić tekst dotyczący inicjatywy ustawodawczej,
 • dopisać pełną nazwę kodeksu do każdego przepisu prawnego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • podkreślić dwie nazwy praw lub wolności człowieka, które w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej określane są jako prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne.

Opinie

Pewną trudność sprawiły zadania wymagające wykorzystania wiedzy z bloku Polityka do odczytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych. Problematyczne okazało się również napisanie dłuższej wypowiedzi. Czasem była ona zbyt krótka bądź nie w pełni zgodna z tematem. Nadal najmniej problemów maturzystom sprawiają zadania, które mają zamkniętą formę i wymagają podstawowej wiedzy z przedmiotu.

Zobacz arkusz online

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook