poziom rozszerzony

poziom rozszerzony

Znajdziesz tutaj wszystkie materiały z przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym.

Wybierz materiały, których szukasz:

Wyniki wyszukiwania:

Matura WOT (fot.pixabay.com)Matura WOT (fot.pixabay.com)

Matura 2010 – wiedza o tańcu rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z wiedzo o tańcu na poziomie rozszerzonym w 2010 roku składał się z 8 zadań zamkniętych różnego typu i dwóch otwartych, które wymagały napisania dłużej wypowiedzi. Maturzyści mogli…
czytaj dalej »

Matura WOT (fot.pixabay.com)Matura WOT (fot.pixabay.com)

Matura 2010 – wiedza o tańcu rozszerzona – arkusze maturalne

Arkusz maturalny z wiedzy o tańcu na poziomie rozszerzonym w 2010 roku składał się z 18 stron, na których zamieszczono 10 zadań. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi można było zdobyć maksymalnie…
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2011 – hiszpański rozszerzony – wyniki matur

Do egzaminu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w 2011 podeszło 376 absolwentów szkół średnich. Język hiszpański, jako przedmiot zdawany dodatkowo nie miał progu zaliczenia. Oznacza to, że bez względu…
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2011 – hiszpański rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym zawierał w sumie 9 pytań, za które można było zdobyć maksymalnie 50 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązanie matury nie mógł przekroczyć 120 minut w przypadku…
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2011 – hiszpański rozszerzony – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w 2011 roku składał się z dwóch części. W pierwszej pojawiły się 3 zadania, w drugiej natomiast 6. Do zdobycia było kolejno…
czytaj dalej »

matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2010 – fizyka rozszerzona – wyniki matury

Do matury w 2010 roku przystąpiło 366 623 abiturientów, z czego 16 281 wybrało fizykę na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy.   Do zdobycia było 60 punktów i kilkoro maturzystów osiągnęło ten wynik. Średnia…
czytaj dalej »

Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2009 - geografia rozszerzona - wyniki matury

Do geografii rozszerzonej podeszło 50 357 uczniów, czyli około 12% wszystkich zdających. Niemal wszyscy (98%) z tych, którzy geografię wybrali jako przedmiot obowiązkowy, napisali na ponad 30% (18/60 punktów)   Średni wynik wyniósł…
czytaj dalej »

Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2009 - geografia rozszerzona - odpowiedzi do arkuszy

Matura z geografii na poziomie rozszerzonym składała się z 36 zadań, za które można było zdobyć maksymalnie 60 punktów (za otwarte 35, za zamknięte 25 punktów). Na wykonanie wszystkich poleceń…
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2009 - język hiszpański rozszerzony - wyniki matury

Do egzaminu z hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w 2009r. podeszło 318 maturzystów. Byli to uczniowie tylko liceów ogólnokształcących.   Średni wynik wynosi 72,5% i jest nieco wyższy niż w roku poprzednim. Hiszpański…
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2009 - język hiszpański rozszerzony - odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym sprawdzał umiejętności stosowania struktur leksykalno-gramatycznych, rozumienie tekstu słuchanego oraz czytanego, a także tworzenie dłuższej wypowiedzi pisemnej.   Najtrudniejszym okazało się zadanie 1, w którym…
czytaj dalej »

facebook